Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.

LED stroboskop

Naposledy aktualizované 11 mesiacov pred
TSilvo
Toto zapojenie som našiel na jednej stránke, keď som hľadal blikanie podľa hudby na LED.

POPIS:
Celé popisované zariadenie je napájene zo sieťového adaptéru či stabilizovaného zdroja s napätím 5 a 9 V. Napájecí napětí je přivedeno na svorky K1-1 a K1-2. Je velmi důlezité, aby se nezaměnil kladný a záporný pól napájecího napětí. Pokud by se to mohlo stát (např. při pouití externí- ho zdroje), je vhodné do přívodu napájení doplnit diodu, stačí například 1N4001. Integrovaný obvod NE555 pracuje v reimu AKO (astabilní klopný obvod). Jeho kmitočet závisí na ka pacitě kondenzátoru C1 a poloze běce R5. Rezistor R1 je zde jako zaráka, aby vdy, i kdy jezdec R5 bude v krajní poloze, nebyl odpor roven nule. Z výstupu IO1 je signál veden přes R3 do báze T1, který ho neguje, tj. pokud bude otevřen tranzistor T1, napětí, které se dostává v normál ním stavu přes R4 na bázi tranzistoruT2, bude svedeno přes kolektoremitor tranzistoru T1 na zem a tranzistor T2 bude uzavřený. Pokud je ovem zavřen tranzistor T1, proud protékající rezistorem R4 otevře tranzistor T2.Elektrický okruh se uzavře, čím se rozsvítí LED.

KONSTRUKCE:
Zařízení se skládá ze dvou modulů, na jednom je umístěn oscilátor,s výkonovým tranzistorem, na druhém LED. Oscilační obvod lze umístit do krabičky, ale nesmíme zapomenout na chlazení výkonového tranzistoru T2, proto bych doporučil vyrobit krabičku z kuprextitu a jednu ze stěn pouít jako chladič. Celek pak vypadá velmi efektně, pokud je z krabičky vyveden jetě potenciometr a nějaký pěkný konektor. Výhodou je, e modul LED nemusí být pouze amatérsky vyrobený, ale lze pro tento účel koupit ji hotové moduly LED, pouzívané dnes v hojné míře místo bodových árovek. V tom případě je ale nutné na výstup připojit omezovací rezistor, jeliko větina těchto bodovek pracuje s napětím od 2,8 do 4 V. (Pozn. red.: Proud je ji omezen odporem rezistoru R4 proud tímto rezistorem je zesílen tranzistorem T2.) Také lze pro lepí efekt pouít více LED s různými barvami.

Zoznam suciastok:
R1 560 ohm
R2 180 ohm
R3 100 ohm
R4 8,2 kohm
R5 20 alebo 25 kohm, trimr
nebo potenciometer C1 100 uF/25 V
T1 BC547 (BC548)
T2 BD249 (C4235 apod.)
IO1 NE555
K1, K2, K3 AKR210/2
D1 a D10 LHLMPED16TW000 (2500 a 7200 mcd/15 °)
(Místo tranzistoru BD249 lze použít i jiný typ, já jsem pouil tranzistor ze starého impulsního zdroje.)
Vy môžete zobraziť všetky vlákna v tomto fóre.
Vy nemôžete začať nový diskusný príspevok v tomto fóre.
Vy nemôžete odpovedať v tomto diskusnom vlákne.
Vy nemôžete začať v anketu v tomto fóre.
Vy nemôžete na tomto fóre nahrať prílohy.
Vy nemôžete stiahnuť prílohy v tomto fóre.